THE ONE Everlasting

Биздин биринчибиз
Акылдуу тоналдык негиз

Жаңы тоналдык THE ONE Everlasting Sync негизин тосуп ал - күнү бою сергек макияжда болуу үчүн - сенин териңдин жана айлана-чөйрөнүн муктаждыктарына көнүгө турган акылдуу крем.

Коүктүрүлгөн THE ONE Everlasting Sync SPF 30 тоналдык негиз

Filter

THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting
THE ONE Everlasting

35778 Алебастрдык Муздактык

Коүктүрүлгөн THE ONE Everlasting Sync SPF 30 тоналдык негиз

1000 сом

Жаңы эле жасалган макияж көбүрөөк кармала тургандай натыйжа алуу үчүн - сенин териңдин муктаждыктарына жана айланага-чөйрөгө көнүктүрүү үчүн Skin Response технологиясы менен акылдуу тоналдык негиз түзүлдү. Бул уникалдуу технология нымдуулук балансын колдоого жардам берет, ал эми тоналдык негиз беттин түсүн текшилейт жана туруктуу жарым боз финиш үчүн теринин ашыкча майын сиңирип алат, полуматового финиша.

Корзинага кошуу Кошулду!

Андан ары оку

Filter

Өзүңдүн териңдин тонун көрсөт:

Сенин теринди кайсынысы эң мыкты сүрөттөйт?

35778
Алебастрдык
Муздактык
35779
Ванилдик
Нейтралдуулук
35780
Фарфордук
Муздактык
35781
Нейтралдуу
Нюд
35782
Муздак
Кызгылт
розадай
35783
Табигый
Боз
өң
35784
Жылуу
Кумдай
35785
Табигый
Боз
өң
35786
Нейтралдуу
Оливкалык
35787
Табигый
Боз
өң
Your result is

Сага жагышы мүмкүн

Сага жагышы мүмкүн

THE ONE Everlasting

35778 Алебастрдык Муздактык

Коүктүрүлгөн THE ONE Everlasting Sync SPF 30 тоналдык негиз

1000 сом

Корзинага кошуу Кошулду!

THE ONE Everlasting

35779 Ванилдик Нейтралдуулук

Коүктүрүлгөн THE ONE Everlasting Sync SPF 30 тоналдык негиз

1000 сом

Корзинага кошуу Кошулду!

THE ONE Everlasting

35780 Фарфордук Муздактык

Коүктүрүлгөн THE ONE Everlasting Sync SPF 30 тоналдык негиз

1000 сом

Корзинага кошуу Кошулду!

THE ONE Everlasting

35781 Нейтралдуу Нюд

Коүктүрүлгөн THE ONE Everlasting Sync SPF 30 тоналдык негиз

1000 сом

Корзинага кошуу Кошулду!

THE ONE Everlasting

35782 Муздак Кызгылт розадай

Коүктүрүлгөн THE ONE Everlasting Sync SPF 30 тоналдык негиз

1000 сом

Корзинага кошуу Кошулду!

THE ONE Everlasting

35783 Табигый Боз өң

Коүктүрүлгөн THE ONE Everlasting Sync SPF 30 тоналдык негиз

1000 сом

Корзинага кошуу Кошулду!

THE ONE Everlasting

35784 Жылуу Кумдай

Коүктүрүлгөн THE ONE Everlasting Sync SPF 30 тоналдык негиз

1000 сом

Корзинага кошуу Кошулду!

THE ONE Everlasting

35785 Табигый Боз өң

Коүктүрүлгөн THE ONE Everlasting Sync SPF 30 тоналдык негиз

1000 сом

Корзинага кошуу Кошулду!

THE ONE Everlasting

35786 Нейтралдуу Оливкалык

Коүктүрүлгөн THE ONE Everlasting Sync SPF 30 тоналдык негиз

1000 сом

Корзинага кошуу Кошулду!

THE ONE Everlasting

35787 Табигый Боз өң

Коүктүрүлгөн THE ONE Everlasting Sync SPF 30 тоналдык негиз

1000 сом

Корзинага кошуу Кошулду!

Өзунундун өңүңдү тап

Өзунундун өңүңдү тап

Баштоо
1 2 3

Өзүңдүн териңдин тонун көрсөт:

<

Сенин теринди кайсынысы эң мыкты сүрөттөйт?

Түстүн тибин колдун билегинин териси аркылуу көрүнүп турган кан тамырлардын түсү боюнча аныктоого болот.

Show all shades

Муздак Теринин астындагы тамылардын көгүлтүр же кызгылт түстөгү кан тамырлар

Нейтралдуу Эч кандай так түс жок, бирок жылуу тондор да муздак тондор да көрүнүп турат.

Жылуу Зайтун, сары жана шабдалы сыяктуу түстөр.

Муздак Теринин астындагы тамылардын көгүлтүр же кызгылт түстөгү кан тамырлар

Нейтралдуу Эч кандай так түс жок, бирок жылуу тондор да муздак тондор да көрүнүп турат.

Жылуу Зайтун, сары жана шабдалы сыяктуу түстөр.

<

Сага эң жакшы жарашкан тонду танда.

Чейин жана кийин

Чейин жана кийин

Жаңы тоналдык негизди колдонгонго чейин жана колдонгондон кийин биздин моделдер кандай көрүнөт, ошону кара

  • model 1
  • model 2

Бул кандай иштейт

Бул кандай иштейт

Сенин териңдин нымдуулугунун керектүү деңгээлин колдоо үчүн айлана-чөйрөнүн шарттарына көүктүрүлөт.

"Абанын нымдуулук жогору болсо, акылдуу технологияанын ашыкчасын топтоо менен айлана-чөйрөдөн нымдуулукту соруп алат. Ал эми айланада аба кургак болсо, технология нымдуулукту сенин териңе жөнөтөт, кургап кетүүдөн сактоо менен нымдуулукту керектүү денгээлде сайктайт жана анын алдын алат.

30H

Туруктуулугу 30 саат

Клиникалык жактан далилденген: THE ONE Everlasting Sync 30 саатка чейин туруктуу турат. Жаңы эле коюлган макияждын натыйжасы, бир күн кечке, түнү бою жана кийинки күндүн таңына чейин созулат.

Ashburn

68°F        83% Нымдуулук

THE ONE Everlasting Sync абанын жогорку нымдуулугуна туруктуулугун - клиникалык изилдөөлөр жана керектөөчүлөрдүн 90% тарабынан далилденди. Жаңы эле жасалган макияж көбүрөөк кармала тургандай натыйжа алуу үчүн тоналдык негиз тышкы факторлорго көнүктүрүлөт.

Коргоонун фактору SPF 30 (Uva) зыяндуу күн нурларынын терс таасиринен терини коргойт жана теринин нымдуулугун жана сергектигин сактоого жардам берет.

Тоналдык негизди синхрондоштуруу кандай сезилип жатат?

Тоналдык негизди синхрондоштуруу кандай сезилип жатат?

Share your photo

#EverlastingSync

Бүт дүйнө жүзүндөгү биздин сулуулукту сүйгөндөрдүн кызыктуу коомчулугу менен шыктан! Өзүңдүн ачык жарык образыңды хештег #EverlastingSync и отметкой @oriflame_kyrgyzstan_official менен бөлүш.

?= $translate->e('footer_read_more'); ?>

Кынтыксыз образ үчүн тоналдык негизди кантип сүйкөө керектигин бил

For 2020, technology is set to explode and drive beauty innovation further. Get set for futuristic hi-tech products and more personalised beauty experiences.

Андан ары оку